Elektryk w pracy

Uprawnienia sepowskie. Czym się różni eksploatacja od dozoru?

Jako że całkiem spora grupa osób, chcących podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe każdego roku stara się zdobyć uprawnienia SEP, postaramy się wyjaśnić bliżej, jak i kiedy to można zrobić oraz jaką pracę można potem wykonywać. Chociaż większość zainteresowanych ma jakie takie pojęcie, czym takie uprawnienia są, to niewielu z nich orientuje się, jakie są ich rodzaje i jakie są pomiędzy nimi różnice.

Podział podstawowy

Klasyfikacja podstawowa uprawnień SEP obejmuje trzy główne grupy:

  • G1 to uprawnienia elektryczne, wymagane od osób pracujących przy obsłudze urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.
  • G2 to uprawnienia energetyczne wymagane od pracowników obsługujących urządzenia, instalacje oraz sieci cieplne.
  • G3 to uprawnienia gazowe wymagane od pracowników obsługujących urządzenia, instalacje oraz sieci gazowe.

W każdej z tych trzech grup Państwowa Komisja, po zakończeniu stosownego kursu i zdaniu egzaminu, wydaje zainteresowanemu uprawnienia dotyczące obsługi, montażu, konserwacji, remontów oraz wykonywania pomiarów kontrolnych.

Uważny czytelnik zapewne zauważył, że przedstawiając powyższe, użyliśmy określenia „pracownicy obsługujący”. Jest to pojęcie ogólne dotyczące zarówno osób nadzorujących owe prace, jak i tych, którzy bezpośrednio je wykonują. Jednakże, na co zwracają nam uwagę specjaliści z firmy GALILEUM z Gliwic, w ramach tych trzech grup można uzyskać uprawnienia dwojakiego rodzaju: eksploatacyjne i dozoru, a różnice między jednymi i drugimi określa zakres obowiązków i odpowiednie oznaczenie.

Uprawnienia SEP eksploatacji i dozoru

Oznakowania uprawnień dla tych dwóch grup są proste i polegają na dodaniu do wymienionych wyżej symboli dodatkowej literki i tak mamy:

  • G1E, G2E i G3E (lub E1, E2 i E3), czyli uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe w zakresie eksploatacji
  • G1D, G2D i G3D (lub D1, D2 i D3), czyli uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe w zakresie dozoru.

Jak łatwo zauważyć dodane symbole E oraz D to pierwsze literki słów „eksploatacja” i „dozór”.

Podstawowa wiedza wymagana od osób posiadających uprawnienia typu E i D jest taka sama. Inny jest jednak zakres obowiązków jednych i drugich. Osoby z uprawnieniami G1E, G2E i G3E wykonują  bezpośrednio wszelkie prace związane z urządzeniami i instalacjami, natomiast osoby posiadające uprawnienia o symbolach G1D, G2D oraz G3D wykonywanie tych prac nadzorują.  Uprawnienia dozoru są niezbędne także dla pracowników wykonujących oględziny urządzeń, instalacji i sieci oraz sporządzających w tym zakresie dokumentacje, orzeczenia, ekspertyzy i protokoły. Z tego też względu dodatkowym wymogiem w stosunku do osób chcących uzyskać dozorowe uprawnienia SEP jest znajomość odpowiednich uregulowań prawnych.

Author: Dawid Marczewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *